Лого алт

Задно светло за магла

Задно светло за магла

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-217476

Код: 973-ALL-N-217476

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Хомологација: не

Ширина (mm): 100

Дополнително име : со задно светло за магла

Висина (mm): 100

Тип на сијалица : LED

Локација предна/задна: R

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-217468

Код: 973-ALL-N-217468

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 140

Облик: круг

Тип на сијалица : LED

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-217299

Код: 973-ALL-N-217299

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Производител: EU

Длабочина (mm): 68

Волти напон: 12/24V

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 115

Тип на монтирање: заедничка поддршка

Висина (mm): 50

Боја: црвено

Квалитет: Q

Светло за магла

973-ALL-N-217301

Код: 973-ALL-N-217301

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: HELLA

Дијаметар (mm): 55

Облик: круг

Длабочина (mm): 87,5

Волти напон: 12/24V

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 61

Тип на сијалица : P21W

Боја: црвено

ОЕ: 11068483

ОЕ: 98063108500AS00

ОЕ: 20557172

ОЕ: 36252256001

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-216791

Код: 973-ALL-N-216791

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Длабочина (mm): 25

Тип на сијалица : LED

Висина (mm): 46

Боја: црвено

Волти напон: 12/24V

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Тип на монтирање: поддршка на завртки

Дополнително име : со жица

Ширина (mm): 108

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-216794

Код: 973-ALL-N-216794

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Длабочина (mm): 23

Тип на сијалица : LED

Висина (mm): 46

Боја: бело

Волти напон: 12/24V

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Тип на монтирање: поддршка на завртки

Ширина (mm): 107

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-217390

Код: 973-ALL-N-217390

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 26

Тип на монтирање: завртка за поддршка на завртки 45мм

Висина (mm): 74

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12V

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 87

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-216793

Код: 973-ALL-N-216793

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Длабочина (mm): 23

Тип на сијалица : LED

Висина (mm): 46

Боја: црвено

Волти напон: 12/24V

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Тип на монтирање: поддршка на завртки

Ширина (mm): 107

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-217470

Код: 973-ALL-N-217470

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 45

Тип на монтирање: поддршка на завртки

Ширина (mm): 95

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 90

Тип на сијалица : LED

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-216799

Код: 973-ALL-N-216799

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: овална

Тип на монтирање: поддршка на завртки

Ширина (mm): 120

Боја: црвено

Тип на сијалица : P21W

Висина (mm): 65

Волти напон: 12/24V

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-216800

Код: 973-ALL-N-216800

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: овална

Тип на монтирање: заедничка поддршка

Ширина (mm): 120

Боја: црвено

Тип на сијалица : P21W

Висина (mm): 65

Волти напон: 12/24V

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Светло за магла

973-ALL-N-217300

Код: 973-ALL-N-217300

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Производител: EU

Длабочина (mm): 54

Волти напон: 12/24V

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 85

Тип на монтирање: завртка за поддршка на завртки 45мм

Висина (mm): 74

Боја: црвено