Лого алт

Универзално внатрешно огледало

Универзално внатрешно огледало

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217543

Код: 981-ALL-N-217543

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

За моделот опис: камиони

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Кукиште : црно куќиште

Дополнителен опис: 250х165мм, на шрафцигер М6 / М8

Тип на облик /стакло: конвексно стакло

Хомологација: ECE

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217540

Код: 981-ALL-N-217540

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

За моделот опис: камиони

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Кукиште : црно куќиште

Дополнителен опис: 390х157мм, за рака ø14 / 22мм

Тип на облик /стакло: конвексно стакло

Хомологација: ECE

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217569

Код: 981-ALL-N-217569

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Кукиште : црно куќиште

Дополнителен опис: да се фиксира на држачот за ретровизори

Тип на облик /стакло: рамно стакло

Хомологација: не

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217570

Код: 981-ALL-N-217570

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Кукиште : црно куќиште

Дополнителен опис: да се фиксира на држачот за ретровизори

Тип на облик /стакло: конвексно стакло

Хомологација: не

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217587

Код: 981-ALL-N-217587

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

За моделот опис: патнички автомобили

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Дополнителен опис: 70 x 140 mm

Хомологација: не

Кукиште : црно куќиште

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217549

Код: 981-ALL-N-217549

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

За моделот опис: камиони

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Дополнителен опис: 155х395мм, за рака ø18 / 20мм

Хомологација: ECE

Кукиште : црно куќиште

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217559

Код: 981-ALL-N-217559

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

За моделот опис: камиони

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Кукиште : црно куќиште

Хомологација: ECE

Греење: загрева

Дополнителен опис: 250х165мм, на шрафцигер М6 / М8

Тип на облик /стакло: конвексно стакло

Квалитет: ZJ

Прозор

981-ALL-N-217531

Код: 981-ALL-N-217531

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

За моделот опис: камиони

Сообраќај: За лев и десен волан

Страна лево/десно: лево=десно

Прилагодување: рачно прилагодување

Кукиште : црно куќиште

Дополнителен опис: 225х155мм, за рака ø 14 / 18мм

Тип на облик /стакло: конвексно стакло

Хомологација: ECE