Лого алт

Туба за гориво

Туба за гориво

Квалитет: PJ

Канистер за бензин

880-ALL-N-216869

Код: 880-ALL-N-216869

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: челик

Волумен: 5 L

Квалитет: PJ

Канистер за бензин

880-ALL-N-216882

Код: 880-ALL-N-216882

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: челик

Волумен: 10 L

Квалитет: PJ

Канистер за бензин

880-ALL-N-216883

Код: 880-ALL-N-216883

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: челик

Дополнителен опис: широк

Волумен: 10 L

Квалитет: PJ

Канистер за бензин

880-ALL-N-216917

Код: 880-ALL-N-216917

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: челик

Волумен: 20 L