Лого алт

Цевкаст рог

Цевкаст рог

Квалитет: PJ

Труба

977-ALL-N-219478

Код: 977-ALL-N-219478

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: SRL

V/Hz: 12V/510Hz

Електрична врска: K-Jet 2x(6,3-0,8)

Квалитет: PJ

Труба

977-ALL-N-219476

Код: 977-ALL-N-219476

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: SRL

V/Hz: 12V/420Hz

Електрична врска: K-Jet 2x(6,3-0,8)

Квалитет: PJ

Труба

977-ALL-N-219477

Код: 977-ALL-N-219477

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: SRL

V/Hz: 12V/420Hz

Електрична врска: 2x(6,3-0,8)

Квалитет: PJ

Труба

977-ALL-N-219479

Код: 977-ALL-N-219479

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: SRL

V/Hz: 12V/510Hz

Електрична врска: 2x(6,3-0,8)

Квалитет: Q

Труба

977-ALL-N-219686

Код: 977-ALL-N-219686

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: EU

V/Hz: 12V/500Hz

Електрична врска: K-Jet 2x(6,3-0,8)

Квалитет: Q

Труба

977-ALL-N-219689

Код: 977-ALL-N-219689

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: EU

V/Hz: 12V/400Hz

Електрична врска: 2x(6,3-0,8)