Лого алт

Стругалка за снег

Стругалка за снег

Квалитет: PJ

Гребалка за мраз

817-ALL-N-218754

Код: 817-ALL-N-218754

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: НИГРИН

Должина (mm): 250

Име : Deluxe MaXX XS

Ширина (mm): 100

Квалитет: PJ

Гребалка за мраз

817-ALL-N-218938

Код: 817-ALL-N-218938

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: PL

Должина (mm): 170

Ширина (mm): 100

Квалитет: PJ

Гребалка за мраз

875-ALL-N-244644

Код: 875-ALL-N-244644

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: PL

Должина (mm): 350

Квалитет: PJ

Гребалка за мраз

875-ALL-N-244647

Код: 875-ALL-N-244647

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: PL

Должина (mm): 350

Име : BUK

Квалитет: PJ

Гребалка за мраз

875-ALL-N-244648

Код: 875-ALL-N-244648

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: PL

Должина (mm): 700

Име : BUK