Лого алт
1

Систем за помош при паркирање

Систем за помош при паркирање

Квалитет: Q

Паркинг сензор

939-ALL-N-244660

Код: 939-ALL-N-244660

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 4 сензори без дисплеј (само звук)

Производител: VALEO

Проширени информации: flat sensors, OE look

ОЕ: MULTIAPPLICATION

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 10419.90 ден

Квалитет: Q

Паркинг сензор

939-ALL-N-219763

Код: 939-ALL-N-219763

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 4 сензори без дисплеј (само звук)

Производител: VALEO

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 8849.27 ден

Квалитет: Q

Паркинг сензор

939-ALL-N-219764

Код: 939-ALL-N-219764

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 4 сензори, дисплеј

Производител: VALEO

ОЕ: 632201

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 15396.25 ден

Квалитет: Q

Паркинг сензор

939-ALL-N-219765

Код: 939-ALL-N-219765

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 8 сензори со дисплеј

Производител: VALEO

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 24980.57 ден

Квалитет: Q
No image available

Паркинг сензор

939-ALL-N-219771

Код: 939-ALL-N-219771

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: задна камера со приказ во боја

Производител: VALEO

Квалитет: Q
No image available

Паркинг сензор

939-ALL-N-219749

Код: 939-ALL-N-219749

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 8 сензори со антишок систем

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Квалитет: Q
No image available

Паркинг сензор

939-ALL-N-219772

Код: 939-ALL-N-219772

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 4 сензори, камера, дисплеј

Производител: VALEO

Квалитет: Q
No image available

Паркинг сензор

939-ALL-N-219753

Код: 939-ALL-N-219753

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 4 задни сензори со камера

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Квалитет: Q
No image available

Паркинг сензор

939-ALL-N-219754

Код: 939-ALL-N-219754

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: задна камера со приказ во боја

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Код на производот : HM311

Квалитет: Q
No image available

Паркинг сензор

939-ALL-N-219748

Код: 939-ALL-N-219748

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: 4 задни сензори со дисплеј (комбиња)

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

*Lowest price for the last 30 days with VAT