Лого алт

Сијалици на регистрација

Сијалици на регистрација

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217636

Код: 889-ALL-N-217636

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 39

Тип на монтирање: поддршка на завртки

Ширина (mm): 90

Тип на сијалица : C5W

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 25

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217625

Код: 889-ALL-N-217625

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 55

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 110

Боја: црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Тип на монтирање: завртка за поддршка на завртки 87мм

Ширина (mm): 60

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217629

Код: 889-ALL-N-217629

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 65

Боја: црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 90

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 60

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217631

Код: 889-ALL-N-217631

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 65

Боја: црвено куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 95

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 60

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-216803

Код: 889-ALL-N-216803

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: единица за пакување

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 30

Боја: црвено куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 75

Составни делови (опрема): комплет

Висина (mm): 40

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217626

Код: 889-ALL-N-217626

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 55

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 110

Боја: црвено куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Тип на монтирање: завртка за поддршка на завртки 87мм

Ширина (mm): 60

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-216804

Код: 889-ALL-N-216804

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 30

Боја: црвено куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 75

Составни делови (опрема): комплет

Висина (mm): 50

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217634

Код: 889-ALL-N-217634

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 60

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 55

Боја: црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Составни делови (опрема): комплет

Ширина (mm): 90

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217635

Код: 889-ALL-N-217635

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 60

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 55

Боја: црвено куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Составни делови (опрема): комплет

Ширина (mm): 90

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-216801

Код: 889-ALL-N-216801

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: единица за пакување

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 30

Боја: црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 75

Составни делови (опрема): комплет

Висина (mm): 40

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-216802

Код: 889-ALL-N-216802

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 30

Боја: црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 75

Составни делови (опрема): комплет

Висина (mm): 50

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-216805

Код: 889-ALL-N-216805

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 30

Боја: црно куќиште

Тип на сијалица : LED

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 75

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 40

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217632

Код: 889-ALL-N-217632

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 65

Тип на сијалица : LED

Боја: црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 95

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 60

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-244575

Код: 889-ALL-N-244575

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Составни делови (опрема): со жици

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 49

Боја: црно куќиште

Локација предна/задна: R

Тип на сијалица : 3xLED

Хомологација: ECE

Тип на монтирање: screw mounting with 45mm spacing

Дополнително име : cable lenght 0,5m

Ширина (mm): 112

Квалитет: PJ

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-217633

Код: 889-ALL-N-217633

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 65

Тип на сијалица : LED

Боја: црвено куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: R

Ширина (mm): 95

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 60

Квалитет: Z

Сијалица за регистрација

889-ALL-N-216554

Код: 889-ALL-N-216554

Квалитет :Z

Z - Сите останати делови

Страна (лево/десно): right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: NEOLITE

Волти напон: 12V

Хомологација: не

Тип на сијалица : R10W

Тип на монтирање: поддршка на завртки

Локација предна/задна: R

ОЕ: 35910M84110