Лого алт

Сијалица W3W

Сијалица W3W

Квалитет: PJ

Сијалица W3W

991-ALL-N-218006

Код: 991-ALL-N-218006

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: SRL

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: W2.1x9.5d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 3W

ОЕ: K61514103

ОЕ: 1354861

ОЕ: T050051

ОЕ: 07119978372

Квалитет: PJ

Сијалица W3W

991-ALL-N-218049

Код: 991-ALL-N-218049

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: MAGNETI MARELLI

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: W2.1x9.5d

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 3W

ОЕ: 14143990

Квалитет: PJ

Сијалица W3W

991-ALL-N-218004

Код: 991-ALL-N-218004

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: W2.1x9.5d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 3W

ОЕ: K61514103

ОЕ: 9978372

ОЕ: 1354861

ОЕ: T050051

Квалитет: PJ

Сијалица W3W

991-ALL-N-218005

Код: 991-ALL-N-218005

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: W2.1x9.5d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 3W

ОЕ: 07119978372

ОЕ: T050051

ОЕ: 9978372

ОЕ: 1354861

Квалитет: PJ

Сијалица W3W

991-ALL-N-218050

Код: 991-ALL-N-218050

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: W2.1x9.5d

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 3W

ОЕ: 11028710

ОЕ: 1354873

ОЕ: 151000600

ОЕ: 88009573

Квалитет: Q

Сијалица W3W

991-ALL-N-218003

Код: 991-ALL-N-218003

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: W2.1x9.5d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 3W

ОЕ: 9978372

ОЕ: T050051

ОЕ: 1354861

ОЕ: 07119978372

Квалитет: Q

Сијалица W3W

991-ALL-N-218048

Код: 991-ALL-N-218048

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Линија на продукти: оригинал

Тип на сијалица и тип на фасонка: W2.1x9.5d

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 3W

ОЕ: 88009573

ОЕ: 14143990

ОЕ: Z1219241

ОЕ: 11028710