Лого алт

Сијалица T4W

Сијалица T4W

Квалитет: PJ

Сијалица T4W

963-ALL-N-217985

Код: 963-ALL-N-217985

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 4W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA9s

ОЕ: 2098129

ОЕ: 965830

ОЕ: 57M6494

ОЕ: 353078

Квалитет: PJ

Сијалица T4W

963-ALL-N-218055

Код: 963-ALL-N-218055

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: MAGNETI MARELLI

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 4W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA9s

ОЕ: 14142390

Квалитет: PJ

Сијалица T4W

963-ALL-N-217984

Код: 963-ALL-N-217984

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 4W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA9s

ОЕ: 1354875

ОЕ: 965830

ОЕ: X825283254000

ОЕ: 2098129

Квалитет: PJ

Сијалица T4W

963-ALL-N-218056

Код: 963-ALL-N-218056

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 4W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA9s

ОЕ: 0173546

ОЕ: 1354877

ОЕ: 20007050631

ОЕ: 2615210045

Квалитет: Q

Сијалица T4W

963-ALL-N-217983

Код: 963-ALL-N-217983

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 4W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA9s

ОЕ: 57M6394

ОЕ: X825283253000

ОЕ: X825283254000

ОЕ: 2098129

Квалитет: Q

Сијалица T4W

963-ALL-N-218054

Код: 963-ALL-N-218054

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 4W

Линија на продукти: оригинал

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA9s

Хомологација: ECE

ОЕ: N0177173

ОЕ: 30229

ОЕ: 14142390

ОЕ: 3C4613D141AA

Квалитет: Q

Сијалица T4W

963-ALL-N-218062

Код: 963-ALL-N-218062

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 4W

Дополнително име : 100% повеќе светлина

Линија на продукти: камиончар про

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA9s

Хомологација: ECE