Лого алт

Сијалица R5W

Сијалица R5W

Квалитет: PJ

Сијалица R5W

903-ALL-N-217977

Код: 903-ALL-N-217977

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: SRL

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

ОЕ: 2098914

ОЕ: 9978227

ОЕ: 1121407

ОЕ: EL00130003

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 174.05 ден

Квалитет: PJ

Сијалица R5W

903-ALL-N-217976

Код: 903-ALL-N-217976

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

ОЕ: 07119978227

ОЕ: EL00130003

ОЕ: 1354865

ОЕ: 2098103

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 234.03 ден

Квалитет: PJ

Сијалица R5W

903-ALL-N-217975

Код: 903-ALL-N-217975

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

ОЕ: 2098103

ОЕ: 57M6498

ОЕ: 1354865

ОЕ: 9978227

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 266.98 ден

Квалитет: PJ

Сијалица R5W

903-ALL-N-218037

Код: 903-ALL-N-218037

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: MAGNETI MARELLI

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 24V

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 279.66 ден

Квалитет: PJ

Сијалица R5W

903-ALL-N-218038

Код: 903-ALL-N-218038

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 24V

ОЕ: 0119033

ОЕ: 1354866

ОЕ: 2615212030

ОЕ: 28312024

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 352.31 ден

Квалитет: Q

Сијалица R5W

903-ALL-N-217974

Код: 903-ALL-N-217974

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

ОЕ: 2098103

ОЕ: 9978227

ОЕ: 1354865

ОЕ: 57M6498

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 575.36 ден

Квалитет: Q

Сијалица R5W

903-ALL-N-218036

Код: 903-ALL-N-218036

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 5W

Линија на продукти: оригинал

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

ОЕ: 2615212030

ОЕ: 0119033

ОЕ: 88002097

ОЕ: 503127262

Квалитет: Q
No image available

Сијалица R5W

903-ALL-N-218063

Код: 903-ALL-N-218063

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 5W

Дополнително име : 100% повеќе светлина

Линија на продукти: камиончар про

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

*Lowest price for the last 30 days with VAT