Лого алт

Сијалица R10W

Сијалица R10W

Квалитет: PJ

Сијалица R10W

901-ALL-N-217981

Код: 901-ALL-N-217981

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: SRL

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

ОЕ: 418870

ОЕ: X671306500000

ОЕ: H40556

ОЕ: KDWHLO9524

Квалитет: PJ

Сијалица R10W

901-ALL-N-218052

Код: 901-ALL-N-218052

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: MAGNETI MARELLI

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 10W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Квалитет: PJ

Сијалица R10W

901-ALL-N-217979

Код: 901-ALL-N-217979

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

ОЕ: 34026282

ОЕ: 57M7013

ОЕ: 50500031

ОЕ: 1354884

Квалитет: PJ

Сијалица R10W

901-ALL-N-217980

Код: 901-ALL-N-217980

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

ОЕ: 2098102

ОЕ: 34026282

ОЕ: 50500031

ОЕ: 57M7013

Квалитет: PJ

Сијалица R10W

901-ALL-N-218053

Код: 901-ALL-N-218053

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 10W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

ОЕ: 1510023000

ОЕ: 20007050638

ОЕ: 28312027

ОЕ: 7050638

Квалитет: Q

Сијалица R10W

901-ALL-N-217978

Код: 901-ALL-N-217978

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

ОЕ: 946777

ОЕ: 2098102

ОЕ: 418870

ОЕ: 01121409

Квалитет: Q

Сијалица R10W

901-ALL-N-218051

Код: 901-ALL-N-218051

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 10W

Линија на продукти: оригинал

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Хомологација: ECE

ОЕ: 1510023000

ОЕ: 28312027

ОЕ: 99120710

ОЕ: KDWHLO9500

Квалитет: Q

Сијалица R10W

901-ALL-N-218064

Код: 901-ALL-N-218064

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 10W

Дополнително име : 100% повеќе светлина

Линија на продукти: камиончар про

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Хомологација: ECE