Лого алт
1

Сијалица PSX24W

Сијалица PSX24W

Квалитет: PJ

Сијалица PSX24W

895-ALL-N-218158

Код: 895-ALL-N-218158

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: SRL

Номинална моќност: 24W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: PG20/7

Волти напон: 12V

Квалитет: O

Сијалица PSX24W

895-ALL-N-218159

Код: 895-ALL-N-218159

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OE

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 24W

ОЕ: 6216G0