Лого алт

Сијалица P21W

Сијалица P21W

Квалитет: PJ

Сијалица P21W

866-ALL-N-217969

Код: 866-ALL-N-217969

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: SRL

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21W

ОЕ: 9159284

ОЕ: 57M7014

ОЕ: X825283299000

ОЕ: 1354871

Квалитет: PJ

Сијалица P21W

866-ALL-N-217967

Код: 866-ALL-N-217967

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21W

ОЕ: 9159284

ОЕ: 32010159

ОЕ: 965826

ОЕ: 2098252

Квалитет: PJ

Сијалица P21W

866-ALL-N-217968

Код: 866-ALL-N-217968

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21W

ОЕ: 965826

ОЕ: 32010159

ОЕ: 9159284

ОЕ: 030005050032

Квалитет: PJ

Сијалица P21W

866-ALL-N-218040

Код: 866-ALL-N-218040

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: MAGNETI MARELLI

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21W

Квалитет: PJ

Сијалица P21W

866-ALL-N-218041

Код: 866-ALL-N-218041

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21W

ОЕ: 0176043

ОЕ: 1354872

ОЕ: 1400006002

ОЕ: 1510022000

Квалитет: Q

Сијалица P21W

866-ALL-N-217966

Код: 866-ALL-N-217966

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21W

ОЕ: 965826

ОЕ: X825283299000

ОЕ: 3436336

ОЕ: 9159284

Квалитет: Q

Сијалица P21W

866-ALL-N-218039

Код: 866-ALL-N-218039

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Линија на продукти: оригинал

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21W

ОЕ: 945091

ОЕ: 967708

ОЕ: KDWHLO9590

ОЕ: 1510022000

Квалитет: Q

Сијалица P21W

866-ALL-N-218066

Код: 866-ALL-N-218066

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Дополнително име : 100% повеќе светлина

Линија на продукти: камиончар про

Тип на сијалица и тип на фасонка: BA15s

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21W