Лого алт

Сијалица P21/5W

Сијалица P21/5W

Квалитет: PJ

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-217960

Код: 865-ALL-N-217960

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: SRL

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21/5W

Хомологација: ECE

ОЕ: 2098401

ОЕ: 8043000

ОЕ: 83985986

ОЕ: 1354878

Квалитет: PJ

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-217958

Код: 865-ALL-N-217958

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21/5W

Хомологација: ECE

ОЕ: F737900020010

ОЕ: 57M7011

ОЕ: X825283263

ОЕ: 1354878

Квалитет: PJ

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-217959

Код: 865-ALL-N-217959

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: HELLA

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21/5W

Хомологација: ECE

ОЕ: 8043000

ОЕ: F737900020010

ОЕ: N0177382

ОЕ: 83985986

Квалитет: PJ

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-218060

Код: 865-ALL-N-218060

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: MAGNETI MARELLI

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21/5W

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-218061

Код: 865-ALL-N-218061

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21/5W

Хомологација: ECE

ОЕ: 1354879

ОЕ: 20223034

ОЕ: 50002085

ОЕ: 500022085

Квалитет: Q

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-217957

Код: 865-ALL-N-217957

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21/5W

Хомологација: ECE

ОЕ: 2098401

ОЕ: 8043000

ОЕ: N0177382

ОЕ: X825283263

Квалитет: Q

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-218059

Код: 865-ALL-N-218059

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21/5W

Линија на продукти: оригинал

ОЕ: 20223034

ОЕ: 1354879

ОЕ: 500022085

ОЕ: 50002085

Квалитет: Q

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-218067

Код: 865-ALL-N-218067

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

Номинална моќност: 21/5W

Дополнително име : 100% повеќе светлина

Линија на продукти: камиончар про

Квалитет: PJ

Сијалица P21/5W

865-ALL-N-278445

Код: 865-ALL-N-278445

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: HELLA

Тип на сијалица и тип на фасонка: BAY15d

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 21/5W

Хомологација: ECE

ОЕ: 8043000

ОЕ: F737900020010

ОЕ: N0177382

ОЕ: 83985986