Лого алт

Сијалица HP24W

Сијалица HP24W

Квалитет: O

Сијалица HP24W

811-ALL-N-218252

Код: 811-ALL-N-218252

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Производител: OE

Волти напон: 12V

Боја: портокалов

Номинална моќност: 24W

Хомологација: ECE

ОЕ: 6216G6

Квалитет: O

Сијалица HP24W

811-ALL-N-218249

Код: 811-ALL-N-218249

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Производител: OE

Волти напон: 12V

Боја: бело

Номинална моќност: 24W

Хомологација: ECE

ОЕ: 6216F6

ОЕ: 77364975