Лого алт

Сијалица H9B

Сијалица H9B

Квалитет: Q

Сијалица H9B

795-ALL-N-218137

Код: 795-ALL-N-218137

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: HELLA

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: PGJY19-5

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 65W

Квалитет: Q

Сијалица H9B

795-ALL-N-218136

Код: 795-ALL-N-218136

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: PGJY19-5

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 65W