Лого алт

Сијалица H8B

Сијалица H8B

Квалитет: Q

Сијалица H8B

793-ALL-N-218134

Код: 793-ALL-N-218134

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: HELLA

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: PGJY19-1

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 35W

Квалитет: Q

Сијалица H8B

793-ALL-N-218133

Код: 793-ALL-N-218133

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: PGJY19-1

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 35W