Лого алт
1

Сијалица H1

Сијалица H1

Квалитет: PJ

Сијалица H1

775-ALL-N-218076

Код: 775-ALL-N-218076

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: SRL

Номинална моќност: 55W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Волти напон: 12V

ОЕ: Z1719089

ОЕ: N0177612

ОЕ: 83931521

ОЕ: 030005050011

Квалитет: PJ

Сијалица H1

775-ALL-N-218178

Код: 775-ALL-N-218178

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: SRL

Дополнително име : 60% повеќе светлина

Номинална моќност: 55W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Волти напон: 12V

Квалитет: PJ

Сијалица H1

775-ALL-N-218074

Код: 775-ALL-N-218074

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: MAGNETI MARELLI

Номинална моќност: 55W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Волти напон: 12V

ОЕ: 14151095

ОЕ: KDWHLO9310

ОЕ: 20004374284

ОЕ: 942775

Квалитет: PJ

Сијалица H1

775-ALL-N-218291

Код: 775-ALL-N-218291

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: MAGNETI MARELLI

Номинална моќност: 70W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Волти напон: 24V

Квалитет: PJ

Сијалица H1

775-ALL-N-218075

Код: 775-ALL-N-218075

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: HELLA

Номинална моќност: 55W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Волти напон: 12V

ОЕ: 1354858

ОЕ: N0177612

ОЕ: 20004374284

ОЕ: 4374284

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218073

Код: 775-ALL-N-218073

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 55W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Волти напон: 12V

ОЕ: 5050011

ОЕ: 20004374284

ОЕ: 1354858

ОЕ: 942775

Квалитет: PJ

Сијалица H1

829-ALL-N-244609

Код: 829-ALL-N-244609

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: HELLA

Номинална моќност: 70W

Линија на продукти: Heavy Duty

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

ОЕ: 11028724

ОЕ: 1354887

ОЕ: 1510100000

ОЕ: 20005230620

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218214

Код: 775-ALL-N-218214

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 100W

Линија на продукти: off-road

Тип на сијалица и тип на фасонка: Px14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218290

Код: 775-ALL-N-218290

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 70W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Волти напон: 24V

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218160

Код: 775-ALL-N-218160

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 55W

Линија на продукти: super

Дополнително име : 30% повеќе светлина

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218232

Код: 775-ALL-N-218232

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 55W

Дополнително име : четирикратна издржливост

Линија на продукти: ултрафилф

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица H1

829-ALL-N-244603

Код: 829-ALL-N-244603

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Достапност: Распродажба

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 55W

Дополнително име : 60% повеќе светлина

Линија на продукти: silverstar II

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218186

Код: 775-ALL-N-218186

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 55W

Линија на продукти: allseason супер

Дополнително име : 30% повеќе светлина

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Хомологација: ECE

Боја: жолта

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218243

Код: 775-ALL-N-218243

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 55W

Боја: сина

Линија на продукти: ладно сино интензивно

Дополнително име : до 20% повеќе светлина

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-218268

Код: 775-ALL-N-218268

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 55W

Дополнително име : 1550lm; до 100% посветла светлина; температура на боја 3300K

Линија на продукти: night breaker silver

Тип на сијалица и тип на фасонка: P14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица H1

775-ALL-N-282201

Код: 775-ALL-N-282201

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 100W

Линија на продукти: off-road

Тип на сијалица и тип на фасонка: Px14.5s

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V