Лого алт

Сијалица C6W

Сијалица C6W

Квалитет: Q

Сијалица C6W

675-ALL-N-218264

Код: 675-ALL-N-218264

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 6W

Линија на продукти: оригинален миксиксен

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V