Лого алт

Сијалица C5W

Сијалица C5W

Квалитет: PJ

Сијалица C5W

674-ALL-N-218046

Код: 674-ALL-N-218046

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 36

Волти напон: 24V

ОЕ: 10863190

Квалитет: PJ

Сијалица C5W

674-ALL-N-217988

Код: 674-ALL-N-217988

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5

Должина(mm): 36

Волти напон: 12V

ОЕ: S119021

ОЕ: X671306000000

ОЕ: 70574707

ОЕ: R01020205

Квалитет: PJ

Сијалица C5W

674-ALL-N-217989

Код: 674-ALL-N-217989

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5

Должина(mm): 36

Волти напон: 12V

ОЕ: 57M6274

ОЕ: KDWHLO9236

ОЕ: 2098201

ОЕ: 57M7615

Квалитет: PJ

Сијалица C5W

674-ALL-N-218047

Код: 674-ALL-N-218047

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: HELLA

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 36

Волти напон: 24V

ОЕ: 11028771

ОЕ: 1354863

ОЕ: 1400001834

ОЕ: 151030500

Квалитет: Q

Сијалица C5W

674-ALL-N-218045

Код: 674-ALL-N-218045

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 5W

Линија на продукти: оригинал

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Хомологација: ECE

Волти напон: 24V

Должина(mm): 36

ОЕ: 11028771

ОЕ: 151030500

ОЕ: 445142103

ОЕ: 7019926

Квалитет: Q

Сијалица C5W

674-ALL-N-217987

Код: 674-ALL-N-217987

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5

Должина(mm): 36

Волти напон: 12V

ОЕ: 57M7086

ОЕ: KDWHLO9236

ОЕ: 1121444

ОЕ: 965831

Квалитет: Q

Сијалица C5W

674-ALL-N-217982

Код: 674-ALL-N-217982

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 5W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5

Должина(mm): 41

Волти напон: 12V

Квалитет: Q

Сијалица C5W

674-ALL-N-218027

Код: 674-ALL-N-218027

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Номинална моќност: 5W

Линија на продукти: лесен ден

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5

Хомологација: ECE

Волти напон: 12V