Лого алт

Сијалица C10W

Сијалица C10W

Квалитет: PJ

Сијалица C10W

671-ALL-N-217991

Код: 671-ALL-N-217991

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Номинална моќност: 10W

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 35

Волти напон: 12V

ОЕ: 14150190

Квалитет: PJ

Сијалица C10W

671-ALL-N-217993

Код: 671-ALL-N-217993

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: MAGNETI MARELLI

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 41

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

Квалитет: Q

Сијалица C10W

671-ALL-N-217990

Код: 671-ALL-N-217990

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 35

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

ОЕ: 14150190

Квалитет: Q

Сијалица C10W

671-ALL-N-217992

Код: 671-ALL-N-217992

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 41

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

Квалитет: Q

Сијалица C10W

671-ALL-N-217986

Код: 671-ALL-N-217986

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 31

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W

Квалитет: Q

Сијалица C10W

671-ALL-N-218028

Код: 671-ALL-N-218028

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: единица за пакување: 10 парчиња.

Производител: OSRAM

Хомологација: ECE

Тип на сијалица и тип на фасонка: SV8.5-8

Должина(mm): 35

Волти напон: 12V

Номинална моќност: 10W