Лого алт

Штрафови

Штрафови

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219352

Код: 953-ALL-N-219352

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 12, B 10,5 C 5,2 H 22

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 105.61 ден

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-216395

Код: 953-ALL-N-216395

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки Алфа Ромео, Фиат, Ланчија

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: a 11 c 4,7 h 25

ОЕ: 15699803

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 132.65 ден

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219139

Код: 953-ALL-N-219139

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 11,1 C 4,7 H 21,9

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 171.51 ден

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-216409

Код: 953-ALL-N-216409

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки Алфа Ромео, Фиат, Ланчија

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: a 15 b 8 c 5,5 h 21

ОЕ: 15699801

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 202.77 ден

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-216418

Код: 953-ALL-N-216418

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки Опел

Оделение за продажба: packing unit: 10

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: a 18 b 10 c 6,3 h 22

ОЕ: 11074862

Available img altДостапно по нарачка

*Lowest price for the last 30 days: 298.24 ден

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219334

Код: 953-ALL-N-219334

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : Само-досадно завртка за склопување

Димензии: A 10 C 4,2 H 13

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219153

Код: 953-ALL-N-219153

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 9,6 C 3,9 H 24,3

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219354

Код: 953-ALL-N-219354

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 15, C 6,2 H 25

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219335

Код: 953-ALL-N-219335

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : Само-досадно завртка за склопување

Димензии: A 10 C 4,2 H 16

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219154

Код: 953-ALL-N-219154

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 10,3 C 4,1 H 21,3

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219116

Код: 953-ALL-N-219116

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 25

Димензии: A 10 C 4,2 H 18

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219336

Код: 953-ALL-N-219336

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : Само-досадно завртка за склопување

Димензии: A 10 C 4,2 H 19

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219155

Код: 953-ALL-N-219155

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 11,1 C 4,6 H 19,1

Квалитет: PJ
No image available

Штраф

953-ALL-N-219337

Код: 953-ALL-N-219337

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : Само-досадно завртка за склопување

Димензии: A 8,5 C 4,2 H 16

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219156

Код: 953-ALL-N-219156

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 8 C 3,4 H 15,5

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219150

Код: 953-ALL-N-219150

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Дополнително име : завртка за прицврстување

Димензии: A 9,1 C 3,5 H 16,1

*Lowest price for the last 30 days with VAT