Лого алт

Штрафови

Штрафови

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-216395

Код: 953-ALL-N-216395

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки Алфа Ромео, Фиат, Ланчија

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: a 11 c 4,7 h 25

ОЕ: 15699803

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219352

Код: 953-ALL-N-219352

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: A 12, B 10,5 C 5,2 H 22

Дополнително име : завртка за прицврстување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-216409

Код: 953-ALL-N-216409

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки Алфа Ромео, Фиат, Ланчија

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: a 15 b 8 c 5,5 h 21

ОЕ: 15699801

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219139

Код: 953-ALL-N-219139

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: A 11,1 C 4,7 H 21,9

Дополнително име : завртка за прицврстување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219354

Код: 953-ALL-N-219354

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: A 15, C 6,2 H 25

Дополнително име : завртка за прицврстување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219348

Код: 953-ALL-N-219348

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: A 15 C 6,2 H 24

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219116

Код: 953-ALL-N-219116

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 25

Димензии: A 10 C 4,2 H 18

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219351

Код: 953-ALL-N-219351

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: A 12, B 10,5 C 5,2 H 19

Дополнително име : завртка за прицврстување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219310

Код: 953-ALL-N-219310

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки Рено

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: A 16 B 10 C 6 H 16

Дополнително име : завртка за прицврстување

ОЕ: 7703016264

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219334

Код: 953-ALL-N-219334

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Димензии: A 10 C 4,2 H 13

Дополнително име : Само-досадно завртка за склопување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219335

Код: 953-ALL-N-219335

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Димензии: A 10 C 4,2 H 16

Дополнително име : Само-досадно завртка за склопување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219152

Код: 953-ALL-N-219152

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Димензии: A 9,8 C 3,8 H 19,1

Дополнително име : завртка за прицврстување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219150

Код: 953-ALL-N-219150

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Димензии: A 9,1 C 3,5 H 16,1

Дополнително име : завртка за прицврстување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219336

Код: 953-ALL-N-219336

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Димензии: A 10 C 4,2 H 19

Дополнително име : Само-досадно завртка за склопување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219151

Код: 953-ALL-N-219151

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Димензии: A 9,3 C 3 H 21,7

Дополнително име : завртка за прицврстување

Квалитет: PJ

Штраф

953-ALL-N-219156

Код: 953-ALL-N-219156

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: амбалажа: 100

Димензии: A 8 C 3,4 H 15,5

Дополнително име : завртка за прицврстување