Лого алт

Штраф

Штраф

Квалитет: PJ

Штраф

753-ALL-N-219370

Код: 753-ALL-N-219370

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Димензии: A 24 , B 13 , C 8 , H 26

Дополнително име : Специјална завртка (метричка)

Квалитет: PJ

Штраф

753-ALL-N-219374

Код: 753-ALL-N-219374

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Димензии: A 12 , B 8 , C 5 , H 18

Дополнително име : Специјална завртка (метричка)

Квалитет: PJ

Штраф

753-ALL-N-219039

Код: 753-ALL-N-219039

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: М6 Штраф

Дополнителен опис: универзална штипка

Оделение за продажба: packing unit: 10

Дополнително име : капа на завртки

Квалитет: PJ

Штраф

753-ALL-N-219331

Код: 753-ALL-N-219331

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: капак за мотор

Дополнителен опис: универзални штипки Цитроен Пежо, Рено

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Димензии: M6

Дополнително име : завртка за монтирање

Квалитет: PJ

Штраф

753-ALL-N-219371

Код: 753-ALL-N-219371

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Димензии: A 15 , B 10 , C 5 , H 12

Дополнително име : Специјална завртка (метричка)

Квалитет: PJ

Штраф

753-ALL-N-219373

Код: 753-ALL-N-219373

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Димензии: A 17 , B 10 , C 6 , H 32

Дополнително име : Специјална завртка (метричка)