Лого алт

Ремен за влечење

Ремен за влечење

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-219711

Код: 649-ALL-N-219711

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : должина 4м; куки

Боја: портокалов

Информации: направете 1200 кг

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-217089

Код: 649-ALL-N-217089

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : должина 4м; окови

Боја: жолта

Информации: направете 1450 кг

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-217090

Код: 649-ALL-N-217090

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : должина 4м; куки

Боја: жолта

Информации: направете 1450 кг

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-217091

Код: 649-ALL-N-217091

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Боја: сина

Дополнително име : должина 4м; окови

Информации: 1450-2500kg

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-217092

Код: 649-ALL-N-217092

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Боја: сина

Дополнително име : должина 4м; куки

Информации: 1450-2500kg

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-217101

Код: 649-ALL-N-217101

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : должина 4м; окови

Боја: црвено

Информации: 2500-3500kg

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-217100

Код: 649-ALL-N-217100

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Боја: црвено

Дополнително име : должина 4м; куки

Информации: 2500-3500kg

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

680-ALL-N-244534

Код: 680-ALL-N-244534

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: Полипропилен

Информации: 2500-3500kg

Дополнително име : length 4m; stretchable; hooks

Боја: црвено-бело

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-219712

Код: 649-ALL-N-219712

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Боја: портокалов

Дополнително име : должина 4м; куки

Информации: направете 3000 кг

Квалитет: PJ

Врвка за влечење

649-ALL-N-219713

Код: 649-ALL-N-219713

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Боја: портокалов

Дополнително име : должина 4м; куки

Информации: направете 5000 кг