Лого алт

Рефлектор

Рефлектор

Квалитет: Z

Рефлектор

1010-ALL-N-217355

Код: 1010-ALL-N-217355

Квалитет :Z

Z - Сите останати делови

Производител: AUTOPAL

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 100

Волти напон: 12V

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 115

Тип на сијалица : H3

Висина (mm): 104

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217313

Код: 1010-ALL-N-217313

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Дијаметар (mm): 160

Облик: круг

Длабочина (mm): 70

Волти напон: 12/24V

Хомологација: не се применува

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217315

Код: 1010-ALL-N-217315

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 91

Дополнително име : јасни леќи

Волти напон: 12/24V

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 100

Тип на сијалица : H3

Висина (mm): 100

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217303

Код: 1010-ALL-N-217303

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 91

Волти напон: 12/24V

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 100

Тип на сијалица : H3

Висина (mm): 100

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217309

Код: 1010-ALL-N-217309

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Длабочина (mm): 85

Ширина (mm): 156

Дополнително име : странично-правоаголна

Висина (mm): 92

Хомологација: не се применува

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217332

Код: 1010-ALL-N-217332

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Длабочина (mm): 68

Ширина (mm): 138

Тип на сијалица : H3

Висина (mm): 78

Хомологација: не се применува

Квалитет: ZJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217348

Код: 1010-ALL-N-217348

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Производител: NEOLITE

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 55

Номинална моќност: 48W

Ширина (mm): 110

Тип на сијалица : 16xLED

Тип на монтирање: заедничка поддршка

Висина (mm): 126

Дополнително име : 3300 лумен; температура на боја 6000K

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217342

Код: 1010-ALL-N-217342

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 80

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12/24V

Номинална моќност: 6W

Ширина (mm): 100

Дополнително име : 650 лумен

Висина (mm): 100

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217343

Код: 1010-ALL-N-217343

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 80

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12/24V

Номинална моќност: 6W

Ширина (mm): 100

Дополнително име : 650 лумен; со опција за обратна светлина - 6W

Висина (mm): 100

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217353

Код: 1010-ALL-N-217353

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12/24V

Локација предна/задна: F/R

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 105

Дополнително име : 850 lm; со жица

Тип на монтирање: заедничка поддршка

Висина (mm): 105

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217354

Код: 1010-ALL-N-217354

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12/24V

Локација предна/задна: F/R

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 105

Дополнително име : 1850 lm; со жица

Тип на монтирање: заедничка поддршка

Висина (mm): 105

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217319

Код: 1010-ALL-N-217319

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 91

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12/24V

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 100

Дополнително име : 1500 lm; јасни леќи

Висина (mm): 100

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217327

Код: 1010-ALL-N-217327

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Дијаметар (mm): 87

Облик: круг

Длабочина (mm): 72

Волти напон: 12/24V

Хомологација: не се применува

Дополнително име : 1500 lm

Тип на сијалица : LED

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217334

Код: 1010-ALL-N-217334

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Дијаметар (mm): 107

Облик: октагонален

Длабочина (mm): 81

Дополнително име : 1800 lm; исполнува IP68 норма; со опција за обратна светлина - 4W

Волти напон: 12/24V

Номинална моќност: 20W

Хомологација: не се применува

Тип на сијалица : LED

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217321

Код: 1010-ALL-N-217321

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 76

Дополнително име : 2000 lm; јасни леќи

Тип на монтирање: заедничка поддршка

Висина (mm): 100

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12/24V

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 100

Квалитет: PJ

Рефлектор

1010-ALL-N-217320

Код: 1010-ALL-N-217320

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Облик: квадрат

Длабочина (mm): 76

Дополнително име : 2000 lm; леќи со оптичка шема

Тип на монтирање: заедничка поддршка

Висина (mm): 100

Тип на сијалица : LED

Волти напон: 12/24V

Хомологација: не се применува

Ширина (mm): 100