Лого алт

Рефлектирачка табла

Рефлектирачка табла

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217888

Код: 975-ALL-N-217888

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: триаголен

Дополнително име : алуминиумски лим

Ширина (mm): 395

Боја: црвено-жолта боја

Висина (mm): 395

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217878

Код: 975-ALL-N-217878

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: 4 парчиња.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дополнително име : 2 парчиња лево и 2 парчиња десно; алуминиумски лим

Висина (mm): 140

Боја: жолто рефлективно-црвено флуоресцентно

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Ширина (mm): 282

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217882

Код: 975-ALL-N-217882

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 1130

Боја: жолто рефлективно-црвено флуоресцентно

Висина (mm): 140

Дополнително име : алуминиумски лим

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217876

Код: 975-ALL-N-217876

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 1130

Дополнително име : алуминиумски лим

Висина (mm): 140

Боја: жолто рефлективно-црвено рефлективно

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217881

Код: 975-ALL-N-217881

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Оделение за продажба: 4 парчиња.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Длабочина (mm): 140

Боја: жолто рефлективно-црвено рефлективно

Дополнително име : 2 парчиња лево и 2 парчиња десно; алуминиумски лим

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Ширина (mm): 282

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217879

Код: 975-ALL-N-217879

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 1130

Боја: жолто рефлективно-црвено рефлективно

Висина (mm): 140

Дополнително име : алуминиумски лим

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217887

Код: 975-ALL-N-217887

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Оделение за продажба: 4 парчиња.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Боја: жолто рефлективно-црвено рефлективно

Ширина (mm): 282

Дополнително име : алуминиумски лим

Висина (mm): 140

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217884

Код: 975-ALL-N-217884

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Оделение за продажба: 4 парчиња.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 282

Боја: жолто рефлективно-црвено флуоресцентно

Висина (mm): 140

Дополнително име : алуминиумски лим

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217883

Код: 975-ALL-N-217883

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Оделение за продажба: пакување: 2

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 565

Боја: жолто рефлективно-црвено флуоресцентно

Висина (mm): 140

Дополнително име : алуминиумски лим

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217877

Код: 975-ALL-N-217877

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: пар

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 565

Боја: жолто рефлективно-црвено флуоресцентно

Висина (mm): 140

Дополнително име : алуминиумски лим

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217885

Код: 975-ALL-N-217885

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 1130

Боја: жолто рефлективно-црвено рефлективно

Висина (mm): 140

Дополнително име : алуминиумски лим

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217886

Код: 975-ALL-N-217886

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Оделение за продажба: 2 парчиња

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Дополнително име : алуминиумски лим

Ширина (mm): 565

Боја: жолто рефлективно-црвено рефлективно

Висина (mm): 140

Хомологација: ECE

Квалитет: PJ

Патоказ

975-ALL-N-217880

Код: 975-ALL-N-217880

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: пар

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Ширина (mm): 565

Дополнително име : алуминиумски лим

Висина (mm): 140

Боја: жолто рефлективно-црвено рефлективно

Локација предна/задна: R

Хомологација: ECE