Лого алт

Прва помош

Прва помош

Квалитет: PJ

Прва помош

752-ALL-N-216815

Код: 752-ALL-N-216815

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : обвивка; исполнува ДИН норма 13167; мини верзија

Квалитет: PJ

Прва помош

752-ALL-N-216812

Код: 752-ALL-N-216812

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : обвивка; исполнува ДИН норма 13164

Квалитет: PJ

Прва помош

752-ALL-N-216813

Код: 752-ALL-N-216813

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : пластичен случај

Квалитет: PJ

Прва помош

752-ALL-N-216814

Код: 752-ALL-N-216814

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнително име : обвивка; ја исполнува DIN нормата 13164; рефлективен елек; триаголен рефлектор за безбедност