Лого алт

Пркинг сензор

Пркинг сензор

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219768

Код: 938-ALL-N-219768

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: 3 генерација

Производител: VALEO

Дијаметар (mm): 18,4

Надворешен дијаметар(mm): 23

Боја : сребро; сиво

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219769

Код: 938-ALL-N-219769

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: 3 генерација

Производител: VALEO

Дијаметар (mm): 18,4

Надворешен дијаметар(mm): 23

Боја : темно сива

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219773

Код: 938-ALL-N-219773

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: 3 генерација

Производител: VALEO

Дијаметар (mm): 18,4

Надворешен дијаметар(mm): 23

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219770

Код: 938-ALL-N-219770

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: 3 генерација

Производител: VALEO

Дијаметар (mm): 18,4

Надворешен дијаметар(mm): 23

Боја : бело; сјајна

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219767

Код: 938-ALL-N-219767

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: 3 генерација

Производител: VALEO

Дијаметар (mm): 18,4

Надворешен дијаметар(mm): 23

Боја : сјајна; црна

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219747

Код: 938-ALL-N-219747

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: VALEO

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219756

Код: 938-ALL-N-219756

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Код на производот : PN794

Боја : црна; мат

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219738

Код: 938-ALL-N-219738

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: VALEO

Боја : црна; мат

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219757

Код: 938-ALL-N-219757

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Боја : сребро; сиво

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219739

Код: 938-ALL-N-219739

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: VALEO

Боја : сјајна; црна

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219758

Код: 938-ALL-N-219758

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Боја : бело; сјајна

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219740

Код: 938-ALL-N-219740

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: VALEO

Боја : сребро; сиво

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219760

Код: 938-ALL-N-219760

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219741

Код: 938-ALL-N-219741

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: VALEO

Боја : темно сива

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219766

Код: 938-ALL-N-219766

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Проширени информации: 3 генерација

Производител: VALEO

Дијаметар (mm): 18,4

Надворешен дијаметар(mm): 23

Боја : црна; мат

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1

Квалитет: Q

Паркинг помошник сензор

938-ALL-N-219742

Код: 938-ALL-N-219742

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: VALEO

Боја : бело; сјајна

Напон (V): 12

Тип на сензор: ултразвучен сензор

Квалитет: 1