Лого алт

Предни магленки ,капачки и попратни делови

Предни магленки ,капачки и попратни делови

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-216770

Код: 762-ALL-N-216770

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 70

Висина (mm): 75

Боја: бели леќи, црно куќиште

Тип на сијалица : H3

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 140

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217831

Код: 762-ALL-N-217831

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 68

Висина (mm): 78

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 138

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-216766

Код: 762-ALL-N-216766

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 152

Облик: круг

Длабочина (mm): 81

Боја: бели леќи, црно куќиште

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217817

Код: 762-ALL-N-217817

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 85

Висина (mm): 92

Тип на сијалица : H3

Боја: бели леќи, црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 156

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217827

Код: 762-ALL-N-217827

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 164

Облик: круг

Длабочина (mm): 78

Боја: бели леќи, црно куќиште

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217824

Код: 762-ALL-N-217824

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 83

Висина (mm): 96

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Тип на сијалица : H3

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 195

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-216841

Код: 762-ALL-N-216841

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 84

Облик: круг

Длабочина (mm): 97

Тип на сијалица : H3

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Боја: бели леќи, црно куќиште

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217828

Код: 762-ALL-N-217828

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 164

Облик: круг

Длабочина (mm): 78

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217822

Код: 762-ALL-N-217822

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: пар

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 60

Ширина (mm): 138

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 78

Боја: бели леќи, црно куќиште

Тип на сијалица : H3

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Составни делови (опрема): комплет

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-216768

Код: 762-ALL-N-216768

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 183

Облик: круг

Длабочина (mm): 97

Боја: бели леќи, црно куќиште

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217823

Код: 762-ALL-N-217823

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: пар

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 60

Ширина (mm): 138

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 78

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Тип на сијалица : H3

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Составни делови (опрема): комплет

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217836

Код: 762-ALL-N-217836

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 190

Облик: круг

Длабочина (mm): 90

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Боја: бели леќи, хромирано куќиште

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217834

Код: 762-ALL-N-217834

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 160

Облик: круг

Длабочина (mm): 60

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217820

Код: 762-ALL-N-217820

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 137

Висина (mm): 132

Тип на сијалица : H3

Боја: бели леќи, хромирано куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 235

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Халогенки

762-ALL-N-217833

Код: 762-ALL-N-217833

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 160

Облик: круг

Длабочина (mm): 60

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Боја: бели леќи, хромирано куќиште

Волти напон: 12/24V

Квалитет: Q

Халогенки

762-ALL-N-216922

Код: 762-ALL-N-216922

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Страна (лево/десно): лево + десно

Тунинг/Стандард: ttмо за Кабриолет

Оделение за продажба: пар

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: HELLA

Длабочина (mm): 97,5

Составни делови (опрема): со жици; со реле; со пливање

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Тип на сијалица : H7

Ширина (mm): 155,5

Тип : FF75

Висина (mm): 63,7