Лого алт

Предфилтер

Предфилтер

Квалитет: PJ

Филтер за маска

909-ALL-N-218354

Код: 909-ALL-N-218354

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 50

Производител: COLAD

Опис: P2