Лого алт

Пластична шпакла

Пластична шпакла

Квалитет: PJ

Пластична шпакла

885-ALL-N-218390

Код: 885-ALL-N-218390

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Опис: флексибилен

Боја/завршна обработка: црвено

Квалитет: PJ

Пластична шпакла

885-ALL-N-218391

Код: 885-ALL-N-218391

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Опис: многу флексибилен

Боја/завршна обработка: црна