Лого алт

PCLS капачка за сад за боја

PCLS капачка за сад за боја

Квалитет: PJ

Сито за фарба

877-ALL-N-218382

Код: 877-ALL-N-218382

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 96

Производител: COLAD

Боја/завршна обработка: транспарентен

Опис: со цедалка 90 μ

Квалитет: PJ

Сито за фарба

877-ALL-N-218383

Код: 877-ALL-N-218383

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 96

Производител: COLAD

Боја/завршна обработка: сина

Опис: со цедалка 130

Квалитет: PJ

Сито за фарба

877-ALL-N-218384

Код: 877-ALL-N-218384

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 96

Производител: COLAD

Боја/завршна обработка: зелена

Опис: со цедалка 190 μ

Квалитет: PJ

Сито за фарба

877-ALL-N-218385

Код: 877-ALL-N-218385

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 96

Производител: COLAD

Боја/завршна обработка: црвено

Опис: со цедалка 280 μ