Лого алт

Патосница за багаж

Патосница за багаж

Квалитет: ZJ

Патосник за багазник

976-ALL-N-216848

Код: 976-ALL-N-216848

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: без заштитник за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 90x80 cm

Квалитет: ZJ

Патосник за багазник

976-ALL-N-216843

Код: 976-ALL-N-216843

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: без заштитник за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 98x104 cm

Квалитет: ZJ

Патосник за багазник

976-ALL-N-216847

Код: 976-ALL-N-216847

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: без заштитник за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 100x50 cm

Квалитет: ZJ

Патосник за багазник

976-ALL-N-216844

Код: 976-ALL-N-216844

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: без заштитник за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 100x120 cm

Квалитет: ZJ

Патосник за багазник

976-ALL-N-216846

Код: 976-ALL-N-216846

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: без заштитник за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 101x106 cm

Квалитет: P

Патосник за багазник

976-ALL-N-216831

Код: 976-ALL-N-216831

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: со палто за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 90x80 cm

Квалитет: ZJ

Патосник за багазник

976-ALL-N-216845

Код: 976-ALL-N-216845

Квалитет :ZJ

ZJ - Заменски дел - не е оригинален, но е со висок квалитет

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: без заштитник за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 120x120 cm

Квалитет: P

Патосник за багазник

976-ALL-N-216828

Код: 976-ALL-N-216828

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: со палто за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 98x104 cm

Квалитет: P

Патосник за багазник

976-ALL-N-216829

Код: 976-ALL-N-216829

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: со палто за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 100x120 cm

Квалитет: P

Патосник за багазник

976-ALL-N-216826

Код: 976-ALL-N-216826

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: со палто за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 90x70cm

Квалитет: P

Патосник за багазник

976-ALL-N-216827

Код: 976-ALL-N-216827

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: со палто за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 90x85cm

Квалитет: PJ

Патосник за багазник

976-ALL-N-216936

Код: 976-ALL-N-216936

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: еластомер

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Квалитет: P

Патосник за багазник

976-ALL-N-216825

Код: 976-ALL-N-216825

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: со палто за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 90x50cm

Квалитет: P

Патосник за багазник

976-ALL-N-216830

Код: 976-ALL-N-216830

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Матријал: полиетилен (PE)

Забелешка: со палто за заштита од лизгање

Напред/Назад: заден

Дополнителен опис: универзален

Димензии: 100x50 cm