Лого алт
Контактирајте не
Пребарувај
Кошничка

Доколку ја употребивате оваа веб страна сметаме дека сте ги прочитале и сте согласни со условите. Со регистрација и порачка на нашата веб страна сте задолжени да ги почитуваат во целост. Со регистрација на нашата веб страна се согласувате вашата IP адреса да биде достапна до нашиот сервер, во случај на непочитување на правилата. 

Ауто Лукс Тунинг Дооел, нарекуван на кратко Добавувачот, во улога на творец и сопственик на веб сајтот karoserija.mk ви дава право да ја полните и пребарувате сите материјали објавени на веб сајтот (во понатамошниот накратко Мапа) само за лична употреба и непрофитна, под услов да се почитувате авторските права и обележја. Забрането е материјалите од Сајтот да се менуваат, копираат, им се јавно дистрибуирани или поделени за каква и да е комерцијална или јавна цел. Материјалите во avtosklad.bg се под заштита на Законот за авторски права и сродни права и секоја употреба во спротивност со законот ќе се пријавува и истражува од соодветните органи.

Права и одговорност на земјите Материјалите и услугите понудени на овој сајт се ограничени само до наведените услови без да се нудат целни и трговски гаранции. Давателот не превзема гаранции за точноста и интегритетот на материјалите софтверот и услугите објавени во Сајтот. Давателот има право во секој момент и без предупревдение да прави промени во публикуваните материјали цени, описи и услуги. Објавените материјали може да се застарени, како Давателот не презема одговорност да ги ажурира. Дел од информациите објавени во Сајтот може да се однесува на производи и услуги кои не се достапни во моментов и не се достапни за нарачка.За повеќе информации за целосните достапност контактирајте со нас на посочените координати за контакти.

Ограничување на одговорноста.       Давателот, неговите добавувачи и / или трети лица не носат никаква одговорност при никакви околности за какви и да е штета, вклучувајќи и не само за штета за загуба на профит, загуба на информации и други произлезат од употребата или неможноста за употреба на Сајтот. Во случај дека како последица користењето на avtosklad.bg или материјали од него од ваша страна доведе до појава на штета, за кои е потребна поправка, сервисирање или поправка на опрема или информации вие вдишувате целата одговорност и сите трошоци поврзани со отстранувањето на нанесените штети.

Доверливост на информациите на корисниците.                      

 Сите материјали, информации и други пораки, емитувани или испратени од овој сајт, ќе се сметаат за неповерителни и непредставляващи предмет на какви и да е права. Работата со информациите кои вие можете да доставите на снабдувач со цел добивање на производи од Сајт се под заштита на Законот за заштита на личните податоци. Давателот користи доставените од вас информации за да им помогне со пријавата на нарачка, да одржува врска со вас и да ве информира за неговите производи, понуди и кориснички промоции. Ауто Лукс Тунинг Дооел  се однесува многу сериозно кон зачувување на вашите лични податоци и не ги продава, изнајмува или дава на трети лица при какви и да е услови.                             Линкови и референци кон веб-сајтови, сопственост на трети лица

 Давателот не носи одговорност за содржината на страниците на третите лица, на кои фигурираат референци на avtosklad.bg. Посетата на таквите сајтови е целосно на ваша одговорност.

 

Линкови кон karoserija.mk

 Вие можете да креирате линкови до сајт од други сајтови, но само откако прифатите условите за референци. За повеќе информации молиме да контактирате со нас..  

Промена на цени и стоки

 

Давателот го задржува правото во своето дискреционо да менува цените во секое време без да е должен претходно да го извести потрошувачот. При примени технички грешки во објавувањето на сајтот, Ауто Лукс Тунинг Дооел има право да одбие извршување на договорот и не должи надомест на никаков начин, освен да се врати сумите платени од корисникот при постоењето на такви.

трговски марки

 

Сите имиња, знаци и симболи на производи се заштитни знаци или се заштитени со авторски права и се притевание на нивните сопственици.

 

Гаранција за најдобра цена.

Гаранцијата за најдобра цена не важи за случаи кога цените на avtosklad.bg се споредуваат со цени на стоки, продавање на друго место во услови на распродажба или ликвидација. Гаранцијата се однесува само за идентични стоки каде баркод на стоките се совпаѓа со оној на стоките продадени во karoserija.mk. Гаранцијата не важи кога стоката се продава од приватно лице кое не може да се потврди како трговец и кога продава едно парче од дадената стока. Гаранцијата не важи кога стоката се продаваат на друго место не е на залиха.

 

Права и обврски во ЗЗП.    

Името и адресата на провајдер – Ауто Лукс Тунинг гр. Скопје 4000, ул. Александар Македонски 1А Скопје Главните карактеристики на стоките се испишани во насловот или страницата за претставување на секој производ.

Цената на стоките е испишана со вклучен ДДВ за секој производ Вредноста на трошоците за испорака не се вклучени во цената на стоките, мовете да видите вредностите во делот Цени и рокови за испорака Давателот не наметнува дополнителна вредност при користењето на средствата за комуникација со нас.

Начините за испорака на стоките се опишани во Цени и рокови за испорака Плаќањето на стоките е во согласност со чл. 93 ал. 1 за ЗЗД, за што се добива соодветниот документ.

Корисникот има право да се откаже од нареди стока во рок од 7 работни дена од приемот и во случај дека стоката не е користена, не е компромитиран интегритетот на пакувањето и е во видот во кој е добиена како се исполнети условите од чл. 55 од ЗЗП При констатацијата на дефектен производ до 24 часа од приемот на истото и кај ненарушен трговски вид на стоката и амбалажата, ние се обврзуваме производот да биде заменет со нов согласно гарантните услови на соодветната фирма производител или да повратиме платените од Вас вредност на стоката, согласно член 55 од ЗЗП, почнувајќи од датумот на кој вие како корисник сте управнили правото на одбивање.

По овој период или при нарушување на трговскиот вид или пакување на стоката, отремонтирането на стоката се презема од наведените во гарантниот лист сервисери. Транспотрните и други трошоци за примање и испраќање на стоката се целосно за сметка на корисникот. Кај не съотвестствие на стоката со карактеристиките наведени во страницата, давателот възтановява целата платена од корисникот сума, вклучувајќи и транспортните трошоци платени од страна на корисникот во согласност со член 59, став третина од ЗЗП и во рок од 7 работни дена од приемот на стоката и ненарушен трговски вид на стоката и амбалажата.При приемот на пратката корисникот е должен да провери содржината на пакетот за согласност на стоката со пријавата.

При нарушувања во изгледот на стоката, настанати при транспортот, треба да се сврти кон курирот за протокол за оштетена пратка.