Лого алт

Округли лагери

Округли лагери

Квалитет: PJ

Топчест лагер

678-ALL-N-244640

Код: 678-ALL-N-244640

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 45/47

Надворешен дијаметар(mm): 65

Опис на лежистето : 51109

Производител: CX

Ширина (mm): 14

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218544

Код: 647-ALL-N-218544

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 9

Надворешен дијаметар(mm): 24

Опис на лежистето : 609-ZZ

Производител: CX

Ширина (mm): 7

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218538

Код: 647-ALL-N-218538

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 7

Надворешен дијаметар(mm): 19

Опис на лежистето : 607-ZZ

Производител: CX

Ширина (mm): 6

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218539

Код: 647-ALL-N-218539

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 8

Надворешен дијаметар(mm): 22

Опис на лежистето : 608-2RSABEC1

Производител: CX

Ширина (mm): 7

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218540

Код: 647-ALL-N-218540

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 8

Надворешен дијаметар(mm): 22

Опис на лежистето : 608-ZZP66EMQ

Производител: CX

Ширина (mm): 7

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218520

Код: 647-ALL-N-218520

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 10

Надворешен дијаметар(mm): 26

Опис на лежистето : 6000-ZZ

Производител: CX

Ширина (mm): 8

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218543

Код: 647-ALL-N-218543

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 9

Надворешен дијаметар(mm): 24

Опис на лежистето : 6008-2RS

Производител: CX

Ширина (mm): 7

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218519

Код: 647-ALL-N-218519

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 10

Надворешен дијаметар(mm): 26

Опис на лежистето : 6000-2RS

Производител: CX

Ширина (mm): 8

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218524

Код: 647-ALL-N-218524

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 15

Надворешен дијаметар(mm): 32

Опис на лежистето : 6002-ZZ

Производител: CX

Ширина (mm): 9

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218521

Код: 647-ALL-N-218521

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 12

Надворешен дијаметар(mm): 28

Опис на лежистето : 6001-2RS

Производител: CX

Ширина (mm): 8

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218523

Код: 647-ALL-N-218523

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 15

Надворешен дијаметар(mm): 32

Опис на лежистето : 6002-2RS

Производител: CX

Ширина (mm): 9

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218546

Код: 647-ALL-N-218546

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 10

Надворешен дијаметар(mm): 30

Опис на лежистето : 6200-2RS

Производител: CX

Ширина (mm): 9

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218548

Код: 647-ALL-N-218548

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 12

Надворешен дијаметар(mm): 32

Опис на лежистето : 6201-ZZ

Производител: CX

Ширина (mm): 10

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218526

Код: 647-ALL-N-218526

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 17

Надворешен дијаметар(mm): 35

Опис на лежистето : 6003-ZZ

Производител: CX

Ширина (mm): 10

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218547

Код: 647-ALL-N-218547

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 12

Надворешен дијаметар(mm): 32

Опис на лежистето : 6201-2RS

Производител: CX

Ширина (mm): 10

Тип на лежиште: лежиште

Квалитет: PJ

Топчест лагер

647-ALL-N-218549

Код: 647-ALL-N-218549

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Внатрешен дијаметар (mm): 15

Надворешен дијаметар(mm): 35

Опис на лежистето : 6202-2RS

Производител: CX

Ширина (mm): 11

Тип на лежиште: лежиште