Лого алт

Монитор за систем за паркиранње

Монитор за систем за паркиранње

Квалитет: Q

Паркинг сензор екран

940-ALL-N-219744

Код: 940-ALL-N-219744

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: огледало (кафеава)

Производител: VALEO

Квалитет: Q

Паркинг сензор екран

940-ALL-N-219745

Код: 940-ALL-N-219745

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: огледало (сива)

Производител: VALEO

Квалитет: Q

Паркинг сензор екран

940-ALL-N-219746

Код: 940-ALL-N-219746

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: ретровизор (заден)

Производител: VALEO

Квалитет: Q

Паркинг сензор екран

940-ALL-N-219755

Код: 940-ALL-N-219755

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: ЛЦД дисплеј за паркирање

Производител: VALEO

Квалитет: Q

Паркинг сензор екран

940-ALL-N-219759

Код: 940-ALL-N-219759

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: ретровизор (заден)

Проширени информации: нова технологија

Производител: VALEO

Квалитет: Q

Паркинг сензор екран

940-ALL-N-219743

Код: 940-ALL-N-219743

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Дополнителни забелешки: огледало (црно)

Производител: VALEO