Лого алт

Мешалка за боја

Мешалка за боја

Квалитет: PJ

Вага

1034-ALL-N-244639

Код: 1034-ALL-N-244639

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 200

Производител: COLAD

Име : Turbomix Paint Saver

Опис: XL

Квалитет: PJ

Вага

959-ALL-N-218407

Код: 959-ALL-N-218407

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 512

Производител: COLAD

Име : Turbomix Paint Saver