Лого алт

Лагери за компресор за клима

Лагери за компресор за клима

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218509

Код: 640-ALL-N-218509

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 30

Надворешен дијаметар(mm): 55

Опис на лежистето : 30x55x23

Производител: CX

Проширени информации: Bosch / DKS / Ford / York

Ширина (mm): 23

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218511

Код: 640-ALL-N-218511

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 35

Надворешен дијаметар(mm): 48

Опис на лежистето : 35x48x20

Производител: CX

Ширина (mm): 20

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218512

Код: 640-ALL-N-218512

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 35

Надворешен дијаметар(mm): 50

Опис на лежистето : 35x50x20

Производител: CX

Проширени информации: Sanden

Ширина (mm): 20

ОЕ: 705

ОЕ: 706

ОЕ: 7B10

ОЕ: TRF090

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218514

Код: 640-ALL-N-218514

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 35

Надворешен дијаметар(mm): 52

Опис на лежистето : 35x52x22

Производител: CX

Проширени информации: Nippondenso / Delphi

Ширина (mm): 22

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218510

Код: 640-ALL-N-218510

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 32

Надворешен дијаметар(mm): 47

Опис на лежистето : 32x47x18

Производител: CX

Ширина (mm): 18

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218515

Код: 640-ALL-N-218515

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 35

Надворешен дијаметар(mm): 55

Опис на лежистето : 35x55x20

Производител: CX

Проширени информации: Diesel Kiki / Nihon / Sanden

Ширина (mm): 20

ОЕ: 13G

ОЕ: 15BH

ОЕ: 15CH

ОЕ: 14D

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218508

Код: 640-ALL-N-218508

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 30

Надворешен дијаметар(mm): 52

Опис на лежистето : 30x52x22

Производител: CX

Проширени информации: Nippondenso

Ширина (mm): 22

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218518

Код: 640-ALL-N-218518

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 40

Надворешен дијаметар(mm): 62

Опис на лежистето : 40x62x24

Производител: CX

Проширени информации: Nippondenso / Sanden / Hitachi

Ширина (mm): 24

ОЕ: 507

ОЕ: 508

ОЕ: 510

ОЕ: 5H14

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218513

Код: 640-ALL-N-218513

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 35

Надворешен дијаметар(mm): 52

Опис на лежистето : 35x52x20

Производител: CX

Проширени информации: Nippondenso

Ширина (mm): 20

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218517

Код: 640-ALL-N-218517

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 40

Надворешен дијаметар(mm): 62

Опис на лежистето : 40x62x20,625

Производител: CX

Проширени информации: Harrison

Ширина (mm): 20,625

Квалитет: PJ

Лагери

640-ALL-N-218516

Код: 640-ALL-N-218516

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Внатрешен дијаметар (mm): 35

Надворешен дијаметар(mm): 62

Опис на лежистето : 35x62x24

Производител: CX

Проширени информации: Diesel Kiki

Ширина (mm): 24

ОЕ: DCW17B