Лого алт
2

Креп трака

Креп трака

Квалитет: PJ

Креп трака

840-ALL-N-218380

Код: 840-ALL-N-218380

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Должина (m): 10

Опис: перфориран

Ширина (mm): 11

Квалитет: PJ

Креп трака

840-ALL-N-218386

Код: 840-ALL-N-218386

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Ширина (mm): 38

Должина (m): 50

Квалитет: PJ

Креп трака

900-ALL-N-244627

Код: 900-ALL-N-244627

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 6

Производител: COLAD

Ширина (mm): 38

Опис: for use with water-based paints

Должина (m): 50

Име : Aqua Dynamic

Боја/завршна обработка: зелена

Квалитет: PJ

Креп трака

900-ALL-N-244626

Код: 900-ALL-N-244626

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 9

Производител: COLAD

Ширина (mm): 25

Опис: for use with water-based paints

Должина (m): 50

Боја/завршна обработка: зелена

Име : Aqua Dynamic

Квалитет: PJ

Креп трака

900-ALL-N-244625

Код: 900-ALL-N-244625

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 6

Производител: COLAD

Ширина (mm): 38

Опис: high adhesion

Должина (m): 50

Боја/завршна обработка: жолта

Име : COLAD Orange

ОЕ: 900038

Квалитет: PJ

Креп трака

840-ALL-N-218387

Код: 840-ALL-N-218387

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Ширина (mm): 25

Должина (m): 50

Квалитет: PJ

Креп трака

840-ALL-N-218388

Код: 840-ALL-N-218388

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Ширина (mm): 38

Должина (m): 50

Квалитет: PJ

Креп трака

900-ALL-N-244624

Код: 900-ALL-N-244624

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 9

Производител: COLAD

Ширина (mm): 25

Опис: high adhesion

Должина (m): 50

Име : COLAD Orange

Боја/завршна обработка: жолта