Лого алт

Креп трака

Креп трака

Квалитет: PJ

Хартија во ролна

839-ALL-N-218346

Код: 839-ALL-N-218346

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Тип : 50gr

Ширина (mm): 280

Должина (m): 300

Квалитет: PJ

Хартија во ролна

839-ALL-N-218347

Код: 839-ALL-N-218347

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Тип : 50gr

Ширина (mm): 600

Должина (m): 300

Квалитет: PJ

Хартија во ролна

839-ALL-N-218348

Код: 839-ALL-N-218348

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Тип : 50gr

Ширина (mm): 900

Должина (m): 300

Квалитет: PJ

Хартија во ролна

839-ALL-N-218349

Код: 839-ALL-N-218349

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Тип : 40gr

Ширина (mm): 600

Должина (m): 450

Квалитет: PJ

Хартија во ролна

839-ALL-N-218350

Код: 839-ALL-N-218350

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD

Тип : 40gr

Ширина (mm): 900

Должина (m): 450

*Lowest price for the last 30 days with VAT