Лого алт

Конектор

Конектор

Квалитет: PJ

Конектор

710-ALL-N-216672

Код: 710-ALL-N-216672

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: бришач

Дополнителен опис: универзални штипки

Оделение за продажба: packing unit: 10

Дополнително име : конектор

Квалитет: PJ

Конектор

710-ALL-N-219379

Код: 710-ALL-N-219379

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Дополнително име : 2-насочен зглоб

Димензии: 9,5x9,5

Квалитет: PJ

Конектор

710-ALL-N-219381

Код: 710-ALL-N-219381

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Дополнително име : 2-насочен зглоб

Димензии: 3,9x3,9

Квалитет: PJ

Конектор

710-ALL-N-219382

Код: 710-ALL-N-219382

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: со различни апликации

Карактеристики за инсталација: ширината на секоја од 3 гранки може да се прилагоди

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Дополнително име : 2-насочен зглоб

Димензии: 3,6 or 5,6 or 8,9

Квалитет: PJ

Конектор

710-ALL-N-219393

Код: 710-ALL-N-219393

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Дополнителен опис: нитна

Оделение за продажба: амбалажа: 5

Дополнително име : Елемент на распрскувач

Димензии: 4,8 x 6,3

Квалитет: PJ

Конектор

710-ALL-N-216660

Код: 710-ALL-N-216660

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Објаснување: бришач

Дополнителен опис: универзални штипки Алфа Ромео, Фиат, Ланчија

Оделение за продажба: packing unit: 10

Димензии: 4,6x4,6

ОЕ: 7689403