Лого алт

Картон мал

Картон мал

Квалитет: PJ
No image available

Картон мал

682-ALL-N-218954

Код: 682-ALL-N-218954

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 280

Висина (mm): 200

Ширина (mm): 120

Квалитет: PJ

Картон мал

682-ALL-N-218955

Код: 682-ALL-N-218955

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 450

Висина (mm): 350

Ширина (mm): 205

Квалитет: PJ
No image available

Картон мал

682-ALL-N-218956

Код: 682-ALL-N-218956

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 600

Висина (mm): 500

Ширина (mm): 400

Квалитет: PJ
No image available

Картон мал

682-ALL-N-218957

Код: 682-ALL-N-218957

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 780

Висина (mm): 600

Ширина (mm): 480

Квалитет: PJ
No image available

Картон мал

682-ALL-N-218958

Код: 682-ALL-N-218958

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 900

Висина (mm): 800

Ширина (mm): 400

Квалитет: PJ
No image available

Картон мал

682-ALL-N-218953

Код: 682-ALL-N-218953

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 1200

Висина (mm): 480

Ширина (mm): 380

*Lowest price for the last 30 days with VAT