Лого алт

Картон мал

Картон мал

Квалитет: PJ

Картон мал

682-ALL-N-218958

Код: 682-ALL-N-218958

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 900

Ширина (mm): 400

Висина (mm): 800

Квалитет: PJ

Картон мал

682-ALL-N-218953

Код: 682-ALL-N-218953

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 1200

Ширина (mm): 380

Висина (mm): 480

Квалитет: PJ

Картон мал

682-ALL-N-218954

Код: 682-ALL-N-218954

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 280

Ширина (mm): 120

Висина (mm): 200

Квалитет: PJ

Картон мал

682-ALL-N-218955

Код: 682-ALL-N-218955

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 450

Ширина (mm): 205

Висина (mm): 350

Квалитет: PJ

Картон мал

682-ALL-N-218956

Код: 682-ALL-N-218956

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 600

Ширина (mm): 400

Висина (mm): 500

Квалитет: PJ

Картон мал

682-ALL-N-218957

Код: 682-ALL-N-218957

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Должина (mm): 780

Ширина (mm): 480

Висина (mm): 600