Лого алт

Инка

Инка

Квалитет: PJ

Инка

810-ALL-N-216868

Код: 810-ALL-N-216868

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: пластика

Дополнителен опис: користете со: 9905KA-E / 9910KA-E / 9910KAPE / 9920KA-E

Боја: црна

Квалитет: PJ

Инка

810-ALL-N-216863

Код: 810-ALL-N-216863

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: пластика

Дополнителен опис: користете со: 9905KA-E / 9910KA-E / 9910KAPE / 9920KA-E

Боја: зелена

Квалитет: PJ

Инка

810-ALL-N-216842

Код: 810-ALL-N-216842

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: пластика + челик

Дополнителен опис: користете со: 9905KA-E / 9910KA-E / 9910KAPE / 9920KA-E

Боја: зелена / црвена

Квалитет: PJ

Инка

810-ALL-N-216861

Код: 810-ALL-N-216861

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: пластика + челик

Дополнителен опис: користете со: 9905KA-E / 9910KA-E / 9910KAPE / 9920KA-E

Боја: зелена / црна

Квалитет: PJ

Инка

810-ALL-N-216870

Код: 810-ALL-N-216870

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Матријал: алуминиум

Дополнителен опис: користете со: 9905KA-E / 9910KA-E / 9910KAPE / 9920KA-E

Боја: сребро