Лого алт

Фасонка

Фасонка

Квалитет: PJ

Фасонка за сијалица

663-ALL-N-217003

Код: 663-ALL-N-217003

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: Taiwan

Локација предна/задна: F

Волти напон: 12V

Тип на сијалица : H4

Хомологација: не се применува

Составни делови (опрема): со жици

Квалитет: PJ

Фасонка за сијалица

663-ALL-N-217004

Код: 663-ALL-N-217004

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: Taiwan

Локација предна/задна: F

Волти напон: 12V

Составни делови (опрема): со жици

Хомологација: не се применува

Тип на сијалица : H7

Квалитет: PJ

Фасонка за сијалица

663-ALL-N-217005

Код: 663-ALL-N-217005

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: други

Локација предна/задна: F

Волти напон: 12V

Тип на сијалица : H7

Хомологација: не се применува

Составни делови (опрема): со жици