Лого алт

Eneos

Eneos

Масло за мењач

261-ALL-N-96270

Код: 261-ALL-N-96270

Пакување : 1 литар

Вискозност: 80W-90

Име : Super multi gear

Масло за мењач

261-ALL-N-96269

Код: 261-ALL-N-96269

Име : Premium multi gear

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 75W-90

Масло за мењач

261-ALL-N-96266

Код: 261-ALL-N-96266

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Име : Eco ATF

Антифриз

261-ALL-N-96272

Код: 261-ALL-N-96272

Description 1: Green

Description 2: концентрат

Пакување : 1 литар

Име : Super cool BSG

Антифриз

261-ALL-N-96273

Код: 261-ALL-N-96273

Пакување : 1 литар

Име : Hyper cool XLR

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96261

Код: 261-ALL-N-96261

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Premium

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Полу синтетички

Вискозност: 10W-40

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96259

Код: 261-ALL-N-96259

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Premium hyper

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-40

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96257

Код: 261-ALL-N-96257

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Premium hyper

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-30

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96251

Код: 261-ALL-N-96251

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Sustina

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-40

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96249

Код: 261-ALL-N-96249

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Sustina

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-30

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96247

Код: 261-ALL-N-96247

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Sustina

Пакување : 1 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 0W-50

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96262

Код: 261-ALL-N-96262

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Premium

Пакување : 4 литар

Тип (карактеристика): Полу синтетички

Вискозност: 10W-40

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96260

Код: 261-ALL-N-96260

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Premium hyper

Пакување : 4 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-40

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96258

Код: 261-ALL-N-96258

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Premium hyper

Пакување : 4 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-30

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96252

Код: 261-ALL-N-96252

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Sustina

Пакување : 4 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-40

Квалитет: O

Моторно масло

261-ALL-N-96250

Код: 261-ALL-N-96250

Квалитет :O

O - Оригинален дел OE1 со логото на производителот

Име : Sustina

Пакување : 4 литар

Тип (карактеристика): Синтетички

Вискозност: 5W-30