Лого алт

Држачи на жмигавци

Држачи на жмигавци

Квалитет: PJ

Сигнална сијалица

944-ALL-N-217166

Код: 944-ALL-N-217166

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дополнително име : за бр 99LO069E / 70E / 71E

Хомологација: не се применува

Квалитет: PJ

Сигнална сијалица

944-ALL-N-217167

Код: 944-ALL-N-217167

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дополнително име : за бр 99LO069E / 70E / 71E

Хомологација: не се применува