Лого алт

Држач на панел за боење

Држач на панел за боење

Квалитет: PJ

Држач

874-ALL-N-218397

Код: 874-ALL-N-218397

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: COLAD