Лого алт
1

Дополнителни предни светла

Дополнителни предни светла

Квалитет: P

Фар сијалица

741-ALL-N-216897

Код: 741-ALL-N-216897

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: RHT/LHD

Производител: AUTOPAL

Дијаметар (mm): 146 (5 3/4")

Облик: круг

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H1

Дополнително име : рамни леќи

Локација предна/задна: F

Квалитет: P

Фар сијалица

741-ALL-N-216899

Код: 741-ALL-N-216899

Квалитет :P

P - Заменски дел, кој е со квалитет, еднаков на квалитетот на компонентите кои се фабрички вградени

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: RHT/LHD

Производител: NEOLITE

Облик: правоаголна

Хомологација: ECE

Ширина (mm): 165

Дополнително име : јасни леќи

Висина (mm): 106

Тип на сијалица : H4

Локација предна/задна: F

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217730

Код: 740-ALL-N-217730

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 83

Тип на сијалица : H3

Боја: бели леќи, црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 195

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 96

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217723

Код: 740-ALL-N-217723

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 68

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 138

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 78

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217731

Код: 740-ALL-N-217731

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 83

Тип на сијалица : H3

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 195

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 96

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217718

Код: 740-ALL-N-217718

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 80

Облик: круг

Длабочина (mm): 96

Боја: бели леќи, црно куќиште

Волти напон: 12V

Тип на сијалица : H3

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Составни делови (опрема): со сијалица

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-216767

Код: 740-ALL-N-216767

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 152

Облик: круг

Длабочина (mm): 81

Боја: бели леќи, црно куќиште

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-216771

Код: 740-ALL-N-216771

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 70

Тип на сијалица : H3

Боја: бели леќи, црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 140

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 75

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217711

Код: 740-ALL-N-217711

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 164

Облик: круг

Длабочина (mm): 78

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217710

Код: 740-ALL-N-217710

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 164

Облик: круг

Длабочина (mm): 78

Боја: бели леќи, црно куќиште

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217705

Код: 740-ALL-N-217705

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 85

Тип на сијалица : H3

Боја: бели леќи, црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 156

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 92

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-216837

Код: 740-ALL-N-216837

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 81

Тип на сијалица : H3

Боја: бели леќи, црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 182

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 86

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-216852

Код: 740-ALL-N-216852

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Дијаметар (mm): 84

Облик: круг

Длабочина (mm): 97

Боја: бели леќи, црно куќиште

Локација предна/задна: F

Хомологација: ECE

Тип на сијалица : H3

Волти напон: 12/24V

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217706

Код: 740-ALL-N-217706

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: пар

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 60

Тип на сијалица : H3

Боја: бели леќи, црно куќиште

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 138

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 78

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-216839

Код: 740-ALL-N-216839

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): left=right

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 81

Тип на сијалица : H3

Боја: црно куќиште, сино стакло

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 182

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 86

Квалитет: PJ

Фар сијалица

740-ALL-N-217707

Код: 740-ALL-N-217707

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Страна (лево/десно): лево + десно

Оделение за продажба: пар

Сообраќај: За лев и десен волан

Производител: EU

Облик: правоаголна

Длабочина (mm): 60

Боја: црно куќиште, жолто стакло

Тип на сијалица : H3

Хомологација: ECE

Локација предна/задна: F

Ширина (mm): 138

Волти напон: 12/24V

Висина (mm): 78