Лого алт

Дизни,конектори ,редуктори

Дизни,конектори ,редуктори

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219646

Код: 912-ALL-N-219646

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1

Навој тип 1: надворешно

Дополнителен опис: брадавица

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219648

Код: 912-ALL-N-219648

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Производител: EU

Мерка на низата 1: M12x1

Навој тип 1: надворешно

Дополнителен опис: брадавица

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219663

Код: 912-ALL-N-219663

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1

Навој тип 1: внатрешно

Дополнителен опис: Т-цевка за вознемирувачко во облик на печурки (SF)

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219649

Код: 912-ALL-N-219649

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Мерка на низата 1: M12x1

Мерење на низа2 : M10x1

Дополнителен опис: редуктор

Навој тип 1: внатрешно

Навој тип 2: надворешно

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219664

Код: 912-ALL-N-219664

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1

Навој тип 1: внатрешно

Дополнителен опис: Т-цевка за вознемирувачки облик на конус (DF)

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219650

Код: 912-ALL-N-219650

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1,25

Навој тип 1: надворешно

Дополнителен опис: брадавица

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-244656

Код: 912-ALL-N-244656

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1,25

Навој тип 1: внатрешно

Навој тип 2: внатрешно

Дополнителен опис: конектор

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219651

Код: 912-ALL-N-219651

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1

Навој тип 1: надворешна нишка (полна)

Дополнителен опис: брадавица

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219652

Код: 912-ALL-N-219652

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Оделение за продажба: packing unit: 10

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1

Навој тип 1: внатрешно

Дополнителен опис: брадавица

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219653

Код: 912-ALL-N-219653

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1

Мерење на низа2 : M10x1

Дополнителен опис: конектор

Навој тип 1: внатрешно

Навој тип 2: внатрешно

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219647

Код: 912-ALL-N-219647

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Мерка на низата 1: M10x1

Мерење на низа2 : M12x1

Дополнителен опис: редуктор

Навој тип 1: внатрешно

Навој тип 2: надворешно

Квалитет: PJ

Конектори редуктори

912-ALL-N-219654

Код: 912-ALL-N-219654

Квалитет :PJ

PJ - Заменски дел кој е со квалитет кој одговара на деловите за прво вградување, според нејзиниот квалитет. Квалитетот на продуктите е загарантиран од производителот наведен во каталогот.

Производител: EU

Мерка на низата 1: M12x1

Код на производот : UN007

Мерење на низа2 : M12x1

Навој тип 2: внатрешно

Дополнителен опис: конектор

Навој тип 1: внатрешно