Лого алт

Дијагностика

Дијагностика

Квалитет: Q

Дијагностика за автомобили

745-ALL-N-218573

Код: 745-ALL-N-218573

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Оделение за продажба: 1 пар

Производител: DELPHI

Име : DS150E

Квалитет: Q

Дијагностика за автомобили

745-ALL-N-218576

Код: 745-ALL-N-218576

Квалитет :Q

Q - Оригиналниот дел ОЕМ/ОЕS2 обележана со лого - името на марката на производителот на самиот дел и производителот произведува компоненти за прво вградување

Производител: HELLA

Име : Мега Мекс 42